Menu

VCA Basis & Vol Opleidingen

VCA Basis & Vol Opleidingen

Er zijn beroepen in Nederland waarbij het verplicht is om in het bezit te zijn van een VCA diploma.

VCA is een afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Als je in het bezit bent van een VCA diploma dan kun je hiermee aantonen dat je veilig en verantwoord kunt werken.

Voor het behalen van dit diploma, welke voor veel werkzaamheden binnen bedrijven verplicht is, moet je een cursus volgen. Als je de cursus hebt afgerond dan mag je examen doen. Als je hiervoor slaagt dan word je toegevoegd aan het VCA register. Ook krijg je een diploma waarmee je kunt aantonen dat je in het bezit bent van de VCA kennis.

VCA betekenis

Wat is VCA? in het kort komt het erop neer dat werknemers en bedrijven ervoor zorgen dat er veilig wordt gewerkt. Door gebruik te maken van deze veiligheidsstandaard wordt er gewerkt aan bewustwording, kennis en begrip op het gebied van veiligheid in de ruimste zin van het woord op de werkvloer.

Tevens draagt deze opleiding bij aan de gezondheid en het welzijn van werknemers. Er wordt onderscheidt gemaakt in twee soorten opleidingen.

B-VCA + VCA-VOL

Dit zijn de basis opleiding, wat staat voor de basisveiligheid en VCA vol, dit is de cursus die door “leidinggevenden” kan worden gevolgd. Om een diploma te behalen moet de cursist aan bepaalde criteria kunnen voldoen en genoeg kennis hebben van de veiligheid die nodig is tijdens verschillende werkzaamheden.

VCA cursus volgen

Door het volgen van deze cursus wordt de veiligheid binnen bedrijven verbeterd. Werknemers worden zich bewust van de gevaren en kunnen, als de cursus goed wordt afgerond, een examen doen. Na het behalen van het examen krijg je een certificaat en wordt je geregistreerd in het VCA register.

B-VCA opleiding (€ 179,- excl. 21% BTW)

De basis opleiding is een cursus die het meest door de uitvoerende werknemers wordt gevolgd. Door het volgen van deze cursus worden de werknemers zich bewust van de veiligheid, risico’s en het welzijn op de werkvloer.

Onderdelen die in deze basis cursus worden behandeld zijn:

 • Arbo-wet, veiligheid.
 • Werken op hoogte.
 • Werken met gevaarlijke stoffen.
 • Persoonlijke veiligheid en bescherming.
 • Kennis over werkvergunningen.
 • Werken met gereedschap of zware machines.
 • Brand gevaar.

VCA-VOL (€ 189,- excl. 21% BTW)

De cursus waarbij je een VCA VOL certificaat kunt behalen is voornamelijk bedoeld voor leidinggevenden. Dit zijn toezichthouders en leidinggevenden die de werknemers aansturen en zelf niet het uitvoerende werk doen.

Juist daarom moeten zij ook goed op de hoogte zijn van de gevaren op de werkvloer. Voor de VOL cursus worden dezelfde onderwerpen behandeld als bij de basis cursus. Daarnaast moeten de deelnemers ook kennis hebben over:

 • Gevaren, risico’s en preventie.
 • Veilig gedrag van werknemers.
 • Ongevallen, rechten en plichten.
 • Communicatieverplichtingen en procedures.
 • Noodsituaties.

Met een VOL diploma zijn dus ook de leidinggevenden goed voorbereid en op de hoogte van de risico’s en veiligheid die bepaalde werkzaamheden op de bouw of binnen een bedrijf met zich mee brengt.

VCA examen doen (Ook Code 95 mogelijk)

Een examen kan worden gedaan zodra je de cursus volledig hebt afgerond. Het doen van een VCA examen kan op wel meer dan 40 plekken in Nederland. Het hangt natuurlijk af van het soort cursus dat je gevolgd hebt wel examen je moet volgen. Er wordt onderscheid gemaakt in de examens voor VOL en BASIS.

Met regelmaat verzorgen wij nieuwe VCA opleidingen en aansluitend examens. Op onze Facebookpagina vermelden wij met regelmaat waar een nieuwe opleiding, plus aansluitend examen wordt gehouden.

Het is bij ons ook mogelijk om je VCA opleiding aan te melden bij het CBR, zodat je de punten voor deze opleiding kunt gebruiken voor je Code 95!

Daarnaast is het ook mogelijk om een voorlees examen te volgen of een examen in een andere taal te krijgen. Ook de cursussen kunnen in een andere taal worden gegeven zodat ook buitenlandse werknemers over een certificaat kunnen beschikken.

VCA proefexamens

Voordat je het examen voor basis volgt is het mogelijk om een proefexamen te doen. Met een proefexamen kun je jouw kennis testen en kun je ontdekken welke vragen je kunt verwachten tijdens het maken van het daadwerkelijke examen.

Het examen dat je uiteindelijk zult maken voor het behalen van een certificaat zal wel heel anders zijn. Ook de vragen die in het proefexamen gesteld worden en de onderwerpen kunnen erg verschillen van het gewone examen.

Het VCA diploma

Het afronden van zowel de cursus voor VCA basis als voor de VCA VOL en het behalen van het examen resulteren in het behalen van een certificaat. Hiermee kun je aantonen dat je de cursus en het examen met succes hebt afgerond.

Als je solliciteert of als ZZPér aan het werk wilt waarbij je in het bezit moet zijn van een geldig diploma, dan kun je dit certificaat dus meenemen om aan te tonen dat je beschikt over de juiste kennis op het gebied van veiligheid en risico’s op de werkvloer.

Kwijtraken van het diploma

Het kan voorkomen dat het diploma dat je behaald hebt niet meer te vinden is. Als je het diploma kwijt bent geraakt dan is dit geen groot probleem. Het is dan nog mogelijk om in het VCA register waarin de certificaten geregistreerd staan te controleren of je een geldig certificaat hebt.

Helaas is het niet mogelijk om een nieuwe kopie van het diploma te ontvangen. Dit wordt uit voorzorg gedaan zodat er geen misbruik gemaakt kan worden van officiële documenten.

Het VCA register

Als de cursus is afgerond en als je met succes het examen hebt gehaald, dan wordt je opgenomen in het VCA register. Het register is een centrale plek waar alle mensen die in het bezit zijn van een diploma in worden geregistreerd. Hier kunnen werkgevers bijvoorbeeld in zoeken als ze willen weten of een werknemer of een toekomstige werknemer in het bezit is van een geldig certificaat.

Bedrijven

Niet alleen voor deelnemers die een cursus hebben gevolgd, maar ook voor bedrijven is er een register. In dit register kan worden opgezocht of bedrijven in het bezit zijn van een geldig VCA certificaat. Dit kan handig zijn als je een samenwerking aan gaat met een bedrijf dat in het bezit moet zijn van de juiste papieren.

Om te controleren dat alles volgens de regels verloopt en het werk ook veilig uitgevoerd wordt door het bedrijf dienen zij in het bezit te zijn van een certificaat. Dit is te vinden in het daarvoor bedoelde register.

VCA check

Met de VCA checklist is het mogelijk om zelf een veiligheidscheck te doen. Aan de hand van de eisen die er op deze lijst worden gesteld kun je controleren of het bedrijf of de werknemers aan de eisen voldoen die gesteld worden binnen het VCA.

De check bestaat uit verschillende onderdelen zoals risico beheer, opleiding van werknemers en bewustzijn op de werkvloer. Het gaat ook om de gezondheid binnen het bedrijf en hoe er door het bedrijf en de werknemers wordt omgegaan met het milieu.

Aan de hand van de checklist is het dan mogelijk om te controleren of er voldoende kennis en bewustwording is op het gebied van VCA. Dit kan gedaan worden ter controle of ter voorbereiding op het behalen van een certificaat door werknemers of door het bedrijf zelf.

Verlengen van VCA

Het diploma is 10 jaar geldig. Dit betekent dat je tot en met 10 jaar na het behalen van het diploma kunt aantonen dat je voldoende bent opgeleid. Als je na 10 jaar nog steeds hetzelfde werk doet of een andere baan hebt waar je ook in het bezit moet zijn van een certificaat dan moet je deze verlengen.

Om het certificaat te verlengen moet je opnieuw een cursus volgen. Hierbij wordt de kennis die je moet hebben voor het hebben opnieuw getest. Uiteraard volgt er na de cursus ook een examen waarmee je moet kunnen aantonen dat je nog steeds genoeg kennis hebt.

Veiligheid voorop

Bij uitvoerend werk is veiligheid waarschijnlijk wel één van de belangrijkste onderdelen van het werk. Het is dan ook noodzakelijk dat alle werknemers, inclusief hun leidinggevenden, op de hoogte zijn van de gevaren en risico’s op de werkvloer.

Met behulp van een VCA diploma en een VCA certificaat voor het bedrijf kan er worden aangetoond dat deze kennis aanwezig is. Samen met een BHV opleiding bevorderd ook deze opleiding niet alleen de veiligheid op de werkvloer, maar ook de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Er wordt meer aandacht besteed aan veiligheid waardoor er minder snel een ongeluk gebeurd. Houdt het bedrijf dus veilig en de werknemers scherp door iedereen te voorzien van een geldig diploma.

Hier hebben werknemers en het bedrijf zeker baat bij.

Wat zeggen onze klanten?

Google reviews voor bhv 2 day trainingen en advies reviews op Google
Thomas Van Impelen

Gerwin heeft bij Mbo Utrecht, de Evenementen Academie, een lessenserie gegeven over Veiligheid, ARBO en Kwaliteitszorg. De studenten hebben zijn lessen als zeer positief ervaren. Echt een verdieping van hun opleiding!

Rolf Nijhoving

Deze klant heeft ons 4 sterren gegeven maar geen tekst geschreven.

Esther Manting

Deze klant heeft ons 4 sterren gegeven maar geen tekst geschreven.