Menu

BHV Basis (NIBHV gecertificeerd)

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De bhv’ers zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten.

BHV’ers zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. BHV’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De basiscursus bedrijfshulpverlener van het NIBHV bestaat uit vier onderdelen die ook los gevolgd kunnen worden:

1. Brandbestrijding

In het onderdeel brandbestrijding leer je waar je rekening mee moet houden als je een oproep krijgt omdat er brand is in jouw bedrijf. Wanneer is het verantwoord om een bluspoging te doen? In welke gevallen moet je direct starten met ontruimen? Je leert welke branden je nog kan blussen en hoe je dat moet doen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Je eigen veiligheid staat immers altijd voorop.

2. Ontruiming

Bij ontruiming staat een algemene ontruimingsprocedure voor de BHV centraal. Wat moet je als BHV’er allemaal doen als er moet worden ontruimd? Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten.

3. Niet-spoedeisende eerste hulp

Bij niet-spoedeisende eerste hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

4. Spoedeisende eerste hulp

Bij spoedeisende eerste hulp komt de reanimatie met gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en hersenletsel.

NIBHV adviseert een totale duur van minstens zestien uur. Opleiders kunnen de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen. Het praktijkdeel van de cursus is een onmisbare schakel in jouw leerproces, dan ga je de theorie uit de leerstof toepassen. De BHV instructeur zal je tijdens de praktijkcursus helpen om alle vaardigheden te leren uitvoeren, zodat je tijdens de praktijk kunt laten zien dat je de eindtermen hebt behaald.

Eindtermen en examen

De BHV cursus wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een kennistoets met meerkeuzevragen en een praktijktoets. Tijdens het examen worden onderstaande eindtermen getoetst.

Eindterm brandbestrijding:

De cursist kan een beginnende brand blussen met een voor de brand geschikt blusmiddel.

Competenties brandbestrijding:

 • De cursist heeft kennis van:
  • de BHV-taken en de BHV-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de BHV bij brand en ontruiming;
  • brand en van de manieren om een brand te blussen;
  • de BHV-taak bij brand;
 • De cursist kan de aanpak voor het controleren en openen van een deur bij een vermoeden van brand toepassen;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand toepassen bij een vaste stoffenbrand;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand toepassen bij een vloeistof- of vet/oliebrand.

Eindterm ontruiming:

De cursist kan de BHV-taak bij een ontruiming uitvoeren.

Competenties ontruiming

 • De cursist heeft kennis van:
  • de BHV-taken en de BHV-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de BHV bij brand en ontruiming;
  • de factoren die een rol spelen bij een ontruiming;
  • de voorzieningen ten behoeve van een ontruiming;
  • de BHV-taak bij een ontruiming volgens de algemene ontruimingsprocedure.
 • De cursist kan de aanpak voor het optreden bij een ontruiming toepassen.

Eindterm niet-spoedeisende eerste hulp:

De cursist kan eerste hulp verlenen bij niet-spoedeisende letsels.

Competenties niet-spoedeisende eerste hulp

 • De cursist heeft kennis van:
  • de wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels.
  • de uitgangspunten voor de eerste hulp.
 • De cursist kan een slachtoffer verplaatsen met de Rautekgreep;
 • De cursist heeft kennis van het verlenen van eerste hulp bij een niet-spoedeisend letsel;
 • De cursist kan eerste hulp verlenen bij:
  • uitwendige wonden.
  • kneuzingen en verstuikingen.
  • botbreuken.

Eindterm spoedeisende eerste hulp: 

De cursist kan eerste hulp verlenen bij spoedeisende letsels.

Competenties spoedeisende eerste hulp

 • De cursist heeft kennis van:
  • de wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels.
  • de uitgangspunten voor de eerste hulp.
 • De cursist kan een slachtoffer verplaatsen met de Rautekgreep;
 • De cursist heeft kennis van het verlenen van eerste hulp bij een spoedeisend letsel;
 • De cursist kan een bewustzijnsstoornis herkennen en daarbij op de juiste wijze handelen;
 • De cursist kan de luchtweg van een slachtoffer openen, de ademhaling controleren en vervolgens een circulatiestilstand herkennen.
 • De cursist kan borstcompressies en beademingen geven aan een slachtoffer;
 • De cursist kan reanimeren;
 • De cursist kan een Automatische Externe Defibrillator (AED), zowel als BHV’er als bediener, gebruiken;
 • De cursist kan een slachtoffer van buik naar rug draaien;
 • De cursist kan een slachtoffer in stabiele zijligging leggen;
 • De cursist kan een luchtwegafsluiting bij een slachtoffer opheffen;
 • De cursist kan eerste hulp verlenen bij bloedingen.

 

 

 

 

Specificaties cursus

 • Duur
  :2 dagen (minimaal 16 uur)
 • Prijs
  :€ 269,00 excl. btw
inschrijven

Wat zeggen onze klanten?

Google reviews voor bhv 2 day trainingen en advies reviews op Google
Esther Manting

Deze klant heeft ons 4 sterren gegeven maar geen tekst geschreven.

Oebel Ubels

Prettige maar scherpe instructrice. Heeft ons weer nieuwe dingen geleerd

Edwin Croes

Hier afgelopen week een cursus gevolgd. Dit was een zeer goede ervaring. Vooraf duidelijke en snelle communicatie. En prettige manier van uitleggen en cursus geven, met ruimte voor persoonlijke aandacht. Bedankt! Ik raad Bhv2day zeker aan.

Carla Varkevisser

Ik was op zoek naar een brandmelder die al een tijdje uit de roulatie was. Dit bedrijf bood enkele jaren geleden deze brandmelders aan. Ze verloten exemplaren. Ik stuurde een berichtje en Gerwin, de eigenaar, heeft gezocht én gevonden én stuurt deze ook nog naar me op, gratis. Wat een positieve ervaring!

Thomas Van Impelen

Gerwin heeft bij Mbo Utrecht, de Evenementen Academie, een lessenserie gegeven over Veiligheid, ARBO en Kwaliteitszorg. De studenten hebben zijn lessen als zeer positief ervaren. Echt een verdieping van hun opleiding!

Henk Askes

Top instructie. Instructrice was duidelijk, actueel, consequent en prettig in de omgang. Deelname certificaten en handleiding van de app kregen we binnen 2 dagen.

Rolf Nijhoving

Deze klant heeft ons 4 sterren gegeven maar geen tekst geschreven.